Teksti suurus:

Vinni valla 2014. aasta eelarve vastuvõtmine

Väljaandja:Vinni Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.03.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
Avaldamismärge:RT IV, 05.03.2014, 83

Vinni valla 2014. aasta eelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 27.02.2014 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1 ja p 8 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lg 2 alusel.

§ 1.   Vinni valla 2014. aasta eelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Vinni valla 2014. aasta eelarve:
  1) põhitegevuse tulu summas 4 858 903 eurot -Lisa 1
  2) põhitegevuse kulu summas 4 592 436 eurot – Lisa 2
  3) investeerimistegevus summas 84 063 eurot – Lisa 3
  4) finantseerimistegevus summas 265 071 eurot- Lisa 4
  5) likviidsete varade muutus summas 82 667 eurot –Lisa 5

§ 2.   Laenu võtmine

  Lubada Vinni Vallavalitsusel võtta lühiajalist arvelduslaenu kuni 160 000 eurot 2014. aasta jooksvate kulude katteks.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2014.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Rauno Võrno
Esimees

Lisa 1

Lisa 2

Lisa 3

Lisa 4

Lisa 5

/otsingu_soovitused.json