Teksti suurus:

Laeva valla 2014. a eelarve vastuvõtmine

Laeva valla 2014. a eelarve vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Laeva Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
  Avaldamismärge:RT IV, 05.03.2014, 93

  Laeva valla 2014. a eelarve vastuvõtmine

  Vastu võetud 25.02.2014 nr 7

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja § 38 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lg 2 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Laeva valla 2014 aasta eelarve kogumahus 1 259 737 (üks miljon kakssada viiskümmend üheksa tuhat seitsesada kolmkümmend seitse) eurot (lisa 1).

  § 2.   Eelarve lahutamatu osa on Laeva valla 2014. a.eelarve seletuskiri (lisa 2).

  § 3.   Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2014. a.

  Kaido Põdersoo
  Vallavolikogu esimees

  Lisa Lisa 1 Laeva valla 2014. a eelarve

  Lisa Lisa 2 Laeva valla 2014. a eelarve seletuskiri

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json