Teksti suurus:

Kärdla linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2014-2025 muutmine

Väljaandja:Hiiu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.03.2015
Avaldamismärge:RT IV, 05.03.2015, 8

Kärdla linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2014-2025 muutmine

Vastu võetud 19.02.2015 nr 40

Määrus kehtestatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 lg 1, 11ja 25 p 7 alusel.

§ 1.   Kinnitada lisatud Kärdla linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2014-2025 Lisa 4 Joonised KÄR 1A, ÜVK AK ühisveevarustuse olemasolev ja perspektiivne (2014-2025) olukord ja KÄR 2A, ÜVK AK ühiskanalisatsiooni olemasolev ja perspektiivne (2014 -2025) olukord.

§ 2.   Tunnistada kehtetuks Hiiu Vallavolikogu 24. aprill 2014 nr 13 määruse „Kärdla linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2014-2025 ” Lisa 4 joonised: KÄR 1, Kärdla linna joogiveetorustik, olemasolev ja perspektiivne olukord ja KÄR 2 Kärdla linna reovee kanalisatsioonitorustik, olemasolev ja perspektiivne olukord.

Jaanus Valk
Vallavolikogu esimees

Lisa Lisa avaldatud Hiiu valla kodulehel

/otsingu_soovitused.json