Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Valgjärve valla 2015 aasta eelarve kinnitamine

Valgjärve valla 2015 aasta eelarve kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Valgjärve Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.03.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
Avaldamismärge:RT IV, 05.03.2015, 23

Valgjärve valla 2015 aasta eelarve kinnitamine

Vastu võetud 19.02.2015 nr 1

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 ning Valgjärve Vallavolikogu 16.12.2014 määruse nr 1-1.1-3 “Valgjärve valla põhimäärus” 48 alusel.

§ 1.   Kinnitada Valgjärve valla 2015 aasta eelarve vastavalt lisale nr 1.

§ 2.   Eelarves on kajastatud põhitegevuse tulud ja kulud, investeerimis-ja finantseerimistegevus ning likviidsete varade muutus.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse alates 01. jaanuarist 2015. a.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Hegri Narusk
volikogu esimees

Lisa Valgjärve valla 2015 aasta eelarve

/otsingu_soovitused.json