Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Vändra alevi 2015. aasta eelarve vastuvõtmine

Väljaandja:Vändra Alevivolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.03.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
Avaldamismärge:RT IV, 05.03.2015, 31

Vändra alevi 2015. aasta eelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 19.02.2015 nr 4
rakendatakse alates 01.01.2015

Määrus võetakse vastu „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 5 lg 1, § 22 lg 1 p 1, § 38, „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse“ § 22, § 23 lg 2 ja 4 alusel.

§ 1.  Eelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Vändra alevi 2015. aasta eelarve, kus põhitegevuse tulud on 3 138 626 eurot, põhitegevuse kulud on 2 953 650 eurot, investeerimistegevus on 59 832 eurot ja finantseerimistegevus 179 935 eurot, likviidsete varade muutus 54 791 eurot ja likviidsed varad 132 181 eurot (lisa 1).

§ 2.  Eelarve seletuskiri

  Eelarve seletuskiri on eelarve lahutamatu osa (lisa 2).

§ 3.  Määruse jõustumine ja rakendamine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas ilmumist ja rakendatakse 1. jaanuarist 2015. aastast.

Priit Enok
Volikogu esimees

Lisa 1  Vändra alevi 2015. aasta eelarve

Lisa 2 Seletuskiri Vändra alevi 2015. a eelarve juurde