Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Noorsootöö ja lastekaitse

SotsiaalhoolekanneTeenused

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Lastekaitseseaduses ja sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine

Väljaandja:Keila Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.03.2016, 33

Lastekaitseseaduses ja sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine

Vastu võetud 25.02.2016 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel.

§ 1.   Lastekaitseseaduses ja sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Keila Linnavalitsusele

  (1) Lastekaitseseaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse üksuse ülesanded delegeeritakse Keila Linnavalitsusele.

  (2) Sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse üksuse ülesanded delegeeritakse Keila Linnavalitsusele, välja arvatud:
  1) sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel tingimuste ja korra kehtestamine,
  2) sotsiaalhoolekande seaduse § 113 lõike 4 alusel tingimuste ja korra kehtestamine;
  3) sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõike 6 alusel riikliku toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärade kehtestamine.

  (3) Keila Linnavalitsusel on õigus määrata haldusmenetluse seaduse § 8 lõike 2 alusel ametikohad, mida täitvate ametnike ülesandeks on käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud ülesannete täitmine.

§ 2.   Määruse rakendamine

  (1) Kehtetuks tunnistatakse Keila Linnavolikogu 27.01.2009 määrus nr 2 „Sotsiaaltoetustega seotud küsimuste otsustamise delegeerimine“.

  (2) Kehtetuks tunnistatakse Keila Linnavolikogu 31.01.2006 määrus nr 4 „Riigieelarvest eraldatud vahenditest täiendava sotsiaaltoetuse maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise tingimused ning kord“

  (3) Kehtetuks tunnistatakse Keila Linnavolikogu 29.01.2002 määrus nr 3 „Sotsiaalteenuste osutamise, materiaalse abi andmise ja annetuste arvelevõtmise ning jaotamise kord“

  (4) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2016.

Tanel Mõistus
Keila Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json