Teksti suurus:

Määruste kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Lääne-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.03.2019
Avaldamismärge:RT IV, 05.03.2019, 3

Määruste kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 21.02.2019 nr 10

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 90 lg 2 ja § 93 lg 1 alusel.

§ 1.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks järgmised määrused:
  1) Nõva Vallavolikogu 16.03.2012 määrus nr 2 „Nõva Kooli põhimäärus“;
  2) Nõva Vallavolikogu 07.03.2013 määrus nr 6 “Nõva vallaelanike arvamuse väljaselgitamise kord“;
  3) Nõva Vallavolikogu 02.09.2016 määrus nr 8 „Nõva valla elanike arvamuse väljaselgitamise kord“;
  4) Kullamaa Vallavolikogu 25.04.2014 määrus nr 14 „Kullamaa Vallavolikogu ja Kullamaa Vallavalitsuse liikmete teenistuslähetusse saatmise kord“;
  5) Martna Vallavolikogu 26.06.2012 määrus nr 62 „Martna valla autasude kujundus“;
  6) Martna Vallavolikogu 22.10.2012 määrus nr 69 „Maamaksu määr Martna vallas“;
  7) Martna Vallavolikogu 14.12.2010 määrus nr 26 „Martna valla vapi ja vapi kasutamise korra kinnitamine“;
  8) Martna Vallavolikogu 05.10.2010 määrus nr 22 „Martna Põhikooli teeninduspiirkonna kinnitamine“;
  9) Martna Vallavolikogu 23.04.2012 määrus nr 60 „Veeseadusega kohalikule omavalitsusele antud pädevuse delegeerimine“;
  10) Lääne-Nigula Vallavolikogu 16.06.2016 määrus nr 17 „Lääne-Nigula valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise, menetlemise ja muutmise kord“;
  11) Lääne-Nigula Vallavolikogu 12.11.2013 määrus nr 2 „Vallavanema valimiseks konkursi läbiviimise kord“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Neeme Suur
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json