HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, korrad, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Tori Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.03.2019, 18

Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord

Vastu võetud 21.02.2019 nr 55

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 74 lõike 2 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Tori Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatavate üldhariduskoolide (edaspidi kool) koolitöötajate koosseisude kinnitamise kord.

§ 2.   Koolitöötajate koosseisu kinnitamine ja muutmine

  (1) Koolitöötajate koosseisu igaks õppeaastaks kinnitab ja muudab kooli direktor käskkirjaga.

  (2) Koolitöötajate koosseisu kavandamisel lähtub kooli direktor kooli eelarvest, tagades õppekava, tugispetsialistide ja teiste õigusaktides nõutud teenuste osutamise täitmise.

  (3) Koolitöötajate koosseisu kinnitamise või muutmise põhjendatud ettepaneku edastab kooli direktor koos järgmise aasta eelarvetaotlusega vallavalitsusele kooskõlastamiseks hiljemalt 1. oktoobriks.

  (4) Koolitöötajate koosseisu suurendamisel eelarveaasta jooksul esitab kooli direktor vallavalitsusele taotluse ja seletuskirja vähemalt üks kuu enne muudatuste sisseviimist.

  (5) Kooli direktor esitab töötajate koosseisu kinnitamise või muutmise käskkirja vallavalitsusele viie tööpäeva jooksul arvates käskkirja allkirjastamisest.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Kehtetuks tunnistatakse:
  1) Sindi Linnavolikogu 09.04.2015 määrus nr 22 „Sindi Gümnaasiumi koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord“;
  2) Are Vallavolikogu 14.10.2016 määrus nr 20 „Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord“;
  3) Tori Vallavolikogu 19.12.2012 määrus nr 14 „Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Enn Kuslap
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json