HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Tali Lasteaia arengukava aastateks 2019-2021

Tali Lasteaia arengukava aastateks 2019-2021 - sisukord
Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT IV, 05.03.2019, 60

Tali Lasteaia arengukava aastateks 2019-2021

Vastu võetud 20.02.2019 nr 5

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹ lõigete 1, 2 ja 2¹ ja Saarde Vallavolikogu 24. jaanuari 2018.a määruse nr 5 „Saarde valla üldhariduskoolide ja koolieelsete lasteasutuste arengukavade koostamise, muutmise, kinnitamise ja täitmise kord“ § 3 lõike 1 alusel.

§ 1.   Arengukava kinnitamine

  Kinnitada Tali Lasteaia arengukava aastateks 2019-2021 vastavalt käesoleva määruse lisale.

§ 2.   Rakendussäte

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kadri-Aija Viik
volikogu esimees

Lisa  Tali Lasteaia arengukava aastateks 2019-2021

/otsingu_soovitused.json