Teksti suurus:

Pärnu Linnavalitsuse 20. detsembri 2018 määruse nr 23 “Sotsiaaltoetuste suuruste määramine“ muutmine

Väljaandja:Pärnu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.03.2020
Avaldamismärge:RT IV, 05.03.2020, 27

Pärnu Linnavalitsuse 20. detsembri 2018 määruse nr 23 “Sotsiaaltoetuste suuruste määramine“ muutmine

Vastu võetud 25.02.2020 nr 1

Määrus kehtestatakse Pärnu Linnavolikogu 6. septembri 2018 määruse nr 37 “Sotsiaaltoetuste kord” § 3 alusel.

§ 1.   Pärnu Linnavalitsuse 20. detsembri 2018 määruse nr 23 “Sotsiaaltoetuste suuruste määramine“ § 4 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Taotlejale, kelle leibkonna ühe liikme arvestuslik netosissetulek ei ületa arvestuslikku netosissetuleku piiri, määratakse toetuseks kuni 100% tasumisele kuuluvatest huvihariduse ja huvitegevuse kuludest, kuid mitte rohkem kui 100 eurot ühes kalendrikuus ja 90% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast lapse kohta aastas.“

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.


Romek Kosenkranius
linnapea

Tiina Roht
linnasekretär

/otsingu_soovitused.json