HaridusHuviharidus

HaridusKool

HaridusLasteasutus

Kultuur ja sportKultuuriasutused

Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Kultuur ja sportSport

Teksti suurus:

Rae Vallavalitsuse hallatavate asutuste struktuur ja koosseisud

Rae Vallavalitsuse hallatavate asutuste struktuur ja koosseisud - sisukord
  Väljaandja:Rae Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:08.03.2020
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 05.03.2020, 29

  Rae Vallavalitsuse hallatavate asutuste struktuur ja koosseisud

  Vastu võetud 26.02.2020 nr 10

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 punkti 3 ja § 35 lõike 2, Rae valla põhimääruse § 54 lõike 2 ja põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 74 lõike 2 alusel.

  § 1.   Kinnitada Järveküla Kooli, Kindluse Kooli, Jüri Gümnaasiumi, Lagedi Kooli, Vaida Põhikooli, Peetri Lasteaed-Põhikooli, Rae Huvialakooli, Rae Kultuurikeskuse, Jüri Raamatukogu, Lagedi Raamatukogu, Vaida Raamatukogu, Rae valla Spordikeskuse, Rae Hooldekodu, Rae Noortekeskuse, Lasteaed Taaramäe, Lasteaed Tõruke, Lasteaed Assaku, Lasteaed Õie, Lasteaed Pillerpall, Võsukese Lasteaia ja Järveküla Lasteaia koosseisud vastavalt lisale 1.

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Rae Vallavalitsuse 17.12.2019.a. määruse nr 30 “Rae Vallavalitsuse hallatavate asutuste struktuur ja koosseisud” paragrahv 1.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

  Madis Sarik
  vallavanem

  Martin Minn
  vallasekretär

  Lisa Lisa 1

  /otsingu_soovitused.json