Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Rae Vallavalitsuse hallatavate asutuste struktuur ja koosseisud

Rae Vallavalitsuse hallatavate asutuste struktuur ja koosseisud - sisukord
  Väljaandja:Rae Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:08.03.2020
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.01.2021
  Avaldamismärge:RT IV, 05.03.2020, 35

  Rae Vallavalitsuse hallatavate asutuste struktuur ja koosseisud

  Vastu võetud 17.12.2019 nr 30
  RT IV, 27.12.2019, 34
  jõustumine 30.12.2019

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  26.02.2020RT IV, 05.03.2020, 2908.03.2020

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 punkti 3 ja § 35 lõike 2, Rae valla põhimääruse § 54 lõike 2 ja põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 74 lõike 2 alusel.

  § 1.   [Kehtetu - RT IV, 05.03.2020, 29 - jõust. 08.03.2020]

  § 2.   [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

  Lisa Lisa 1
  [Kehtetu - RT IV, 05.03.2020, 29 - jõust. 08.03.2020]

  /otsingu_soovitused.json