Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Rõuge valla 2020. aasta eelarve

Väljaandja:Rõuge Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.03.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 05.03.2020, 40

Rõuge valla 2020. aasta eelarve

Vastu võetud 25.02.2020 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lg 2 alusel.

§ 1.   Rõuge valla 2020. aasta eelarve

  Rõuge valla 2020. aasta eelarve kogumaht on 13 495 689 eurot, eelarve võetakse vastu vastavalt lisale.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2020 ja määrus kehtib 31. detsembrini 2020.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aigar Kalk
volikogu esimees

Lisa 2020. aasta eelarve

/otsingu_soovitused.json