Teksti suurus:

Narva Linnavalitsuse 06.02.2019. a määruse nr 6 „Narva Kesklinna Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord“ muutmine

Väljaandja:Narva Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.03.2021
Avaldamismärge:RT IV, 05.03.2021, 8

Narva Linnavalitsuse 06.02.2019. a määruse nr 6 „Narva Kesklinna Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord“ muutmine

Vastu võetud 26.02.2021 nr 5

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lõike 5 ja Narva Linnavolikogu 10.02.2011 määruse nr 2 „Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega kooli pidaja pädevusse antud ülesannete lahendamise delegeerimine Narva Linnavalitsusele“ § 1 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  (1) Narva Linnavalitsuse 06.02.2019. a määrus nr 6 „Narva Kesklinna Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord“ muudetakse, andes § 5 lõiget 5 järgmises redaktsioonis:
(5) Kui põhikooli lõpueksamite tulemused on hinnatud numbriliste hinnetega, siis 10. klassi võetakse vastu õpilasi vähemalt rahuldavate hinnetega lõputunnistuses (sh käitumises). Kui tunnistusele on kantud lõpueksamitel saavutatud punktid, siis 10. klassi võetakse vastu õpilasi, kellel on eksamitulemus vähemalt 50 protsenti maksimaalsest tulemusest.

  (2) Narva Linnavalitsuse 06.02.2019. a määrus nr 6 „Narva Kesklinna Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord“ muudetakse, andes § 7 lõiget 5¹ järgmises redaktsioonis:

(5¹) Erandkorras kui sisseastumistesti sooritamine kooli ruumides ei ole võimalik, võib kooli direktori otsusel sisseastumistesti sooritada elektrooniliselt.

  (3) Tunnistatakse kehtetuks Narva Linnavalitsuse 06.02.2019. a määruse nr 6 „Narva Kesklinna Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord“ § 7 lõiget 4¹.

§ 2.   Rakendussätted

  Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Katri Raik
Linnapea

Sergei Solodov
Juriidilise ja personaliteenistuse jurist linnasekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json