ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Järva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2021-2032

Väljaandja:Järva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.03.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2032
Avaldamismärge:RT IV, 05.03.2021, 15

Järva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2021-2032

Vastu võetud 25.02.2021 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 lõike 1 alusel.

§ 1.   Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kinnitamine

  Kinnitada Järva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2021-2032.

§ 2.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Albu Vallavolikogu 30.10.2014 määrus nr 15 „Albu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kinnitamine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Ambla Vallavolikogu 24.03.2016 määrus nr 4 „Ambla valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2028“ tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Imavere Vallavolikogu 17.12.2015 määrus nr 14 „Imavere valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava“ tunnistatakse kehtetuks.

  (4) Järva-Jaani Vallavolikogu 27.09.2012 määrus nr 8 „Järva-Jaani valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2007-2019 üle vaatamine ja aastateks 2012 – 2023 kinnitamine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (5) Kareda Vallavolikogu 18.11.2014 määrus nr 15 „Kareda valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava aastateks 2014-2026 kinnitamine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (6) Koeru Vallavolikogu 28.04.2016 määrus nr 21 „Koeru valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kinnitamine uues redaktsioonis“ tunnistatakse kehtetuks.

  (7) Koigi Vallavolikogu 10.12.2015 määrus nr 13 „Koigi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027 kinnitamine“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Rait Pihelgas
Vallavolikogu esimees

I osa Üldosa

II osa Investeeringud ja finantsanalüüs

III osa Lisad (joonised ja investeeringute tabel on leitavad valla veebilehelt)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json