Teksti suurus:

Määruste kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Saaremaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.03.2021
Avaldamismärge:RT IV, 05.03.2021, 29

Määruste kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 26.02.2021 nr 5

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 93 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Määrusega tunnistatakse kehtetuks:
  1) Pöide Vallavolikogu 6. detsembri 2004. a määrus nr 22 „Pöide valla hoolduses olevate teede nimekirja kinnitamine“;
  2) Torgu Vallavolikogu 18. detsembri 2007. a määrus nr 1-1/8 „Torgu valla hoolduses olevate kohalike teede, avalikuks kasutamiseks olevate ja avalikku kasutusse taotletavate erateede ning avalikuks kasutamiseks määramata erateede nimekirja kinnitamine“;
  3) Valjala Vallavolikogu 20. detsembri 2005. a määrus nr 2 „Valjala valla kohalike ja avalikus kasutuses olevate erateede nimekirjade kinnitamine“;
  4) Valjala Vallavolikogu 28. septembri 2006. a määrus nr 16 „Valjala valla kohaliku teeregistri täiendamine“.

§ 2.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jaanus Tamkivi
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json