HaridusHuviharidus

HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Huvikooli direktori kvalifikatsiooninõuete kinnitamine

Väljaandja:Pärnu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.03.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.03.2021, 43

Huvikooli direktori kvalifikatsiooninõuete kinnitamine

Vastu võetud 01.03.2021 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3, huvikooli seaduse § 15 lõike 1 ja Pärnu Linnavolikogu 21. detsembri 2017 otsuse nr 31 „Kooli pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine“ punkti 2 alusel

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Pärnu linna munitsipaalhuvikoolide (edaspidi huvikool) direktorite kvalifikatsiooninõuded.

§ 2.   Huvikooli direktori kvalifikatsiooninõuded

  Huvikooli direktori kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
  1) magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ning juhtimiskompetentsid.
  2) käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud juhtimiskompetentse hinnatakse järgmistes valdkondades: organisatsiooni arengu juhtimine, õpikeskkonna kujundamine, personalijuhtimine, ressursside juhtimine ja enesejuhtimine.

§ 3.   Varasema määruse kehtetuks tunnistamine

  Pärnu Linnavalitsuse 08.04.2019 määrus nr 3 „Huvikooli direktori kvalifikatsiooninõuete kinnitamine“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Romek Kosenkranius
linnapea

Tiina Roht
linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json