Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Kambja valla 2021. aasta eelarve

Kambja valla 2021. aasta eelarve - sisukord
  Väljaandja:Kambja Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:08.03.2021
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
  Avaldamismärge:RT IV, 05.03.2021, 49

  Kambja valla 2021. aasta eelarve

  Vastu võetud 25.02.2021 nr 95

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel.

  § 1.   Kambja valla 2021. aasta eelarve kogumahus 25 854 189 eurot võetakse vastu vastavalt lisadele.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ja rakendatakse 1. jaanuarist 2021. a.

  Heiki Sarapuu
  volikogu esimees

  Lisa 1) Kambja valla 2021. a koondeelarve

  Lisa 2) Eelarve tulud

  Lisa 3) Eelarve kulud

  Lisa 4) Investeeringud

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json