ElamumajandusEluruumid

Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Üüri piirmäärade kehtestamine

Väljaandja:Kehtna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.03.2022, 1

Üüri piirmäärade kehtestamine

Vastu võetud 21.02.2022 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja elamuseaduse § 371 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse eesmärk

  Määrusega kehtestatakse Kehtna valla omandis olevatele eluruumidele üüri piirmäärad.

§ 2.   Üüri piirmäärad

  Kehtna valla omandis olevate eluruumide üüri piirmäärad ühes kuus on:
  1) keskkütte ning ühisveevärgiga ühendatud eluruumil 3 eurot/m²;
  2) keskkütteta ja ühisveevärgi ühendusega eluruumil 1.50 eurot/m²;
  3) keskkütteta ja ühisveevärgi ühenduseta eluruumil 1.35 eurot/m².

§ 3.   Määruse kehetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Kehtna Vallavolikogu 03.03.2021 määrus nr 93 „Üüri piirmäärade kehtestamine“.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. aprillil 2022.

Katrin Anto
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json