Teksti suurus:

Juhan Liivi nim Alatskivi Kooli põhimääruse muutmine

Väljaandja:Peipsiääre Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.03.2022
Avaldamismärge:RT IV, 05.03.2022, 20

Juhan Liivi nim Alatskivi Kooli põhimääruse muutmine

Vastu võetud 22.02.2022 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34, § 35 lõike 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 1 lõike 2 ja § 66 lõike 2 ja Peipsiääre valla põhimääruse § 60 lõike 1 alusel.

§ 1.   Muuta Peipsiääre Vallavolikogu 28.03.2018 määruse nr 14 "Juhan Liivi nim Alatskivi Kooli põhimäärus" § 2 lõiget 3 ja sõnastada see alljärgnevalt:


„(3) Koolil on arengukava, mille elluviimisega tagatakse Kooli järjepidev areng ja milles on määratud Kooli arenduse põhisuunad ja -valdkonnad ning tegevuskava. Arengukava ja arengukava tegevuskava muudetakse ja uuendatakse vastavalt arengukava uuendamise ja muutmise korrale ning kinnitatakse Vallavalitsuse poolt.“

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kalev Parik
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json