Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Sõidusoodustuste kehtestamine Narva linnas

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.04.2016
Avaldamismärge:RT IV, 05.04.2016, 5

Sõidusoodustuste kehtestamine Narva linnas

Vastu võetud 24.03.2016 nr 7
Rakendatakse alates 01.05.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, ühistranspordiseaduse § 13 lõike1 punkti 10, § 36 lõike 1 punkti 1 ja lõike 4 ning 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse sõidusoodustuste saamise tingimused ja kord bussiveol isikutele, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Narva linn.

  (2) Õigust soodustustele annab isikustatud ühiskaart või kiipkaart, mis kehtivad ainult koos isikut tõendava dokumendiga.

  (3) Sõidusoodustuste andmine toimub selleks linnaeelarves ettenähtud vahendite piires. Soodustuste andmist korraldab ning selleks eraldatud vahendite üle peab arvestust Narva linna Sotsiaalabiamet (edaspidi Sotsiaalabiamet).

§ 2.   Soodussõit linnaliinidel, kus reisijate vedu toimub ainult Narva linna piires

  (1) Linnaliinidel, kus reisijate vedu toimub ainult Narva linna piires, omavad tasuta sõidu õigust:
  1) 66-aastased ja vanemad isikud;
  2) vähemalt 80% töövõimekaotusega ja raske puudega isikud;
  3) kuni 19-aastased (kaasaarvatud) põhikooli, gümnaasiumi või kutsekooli õpilased ajavahemikul 01. september – 20. juuni;
  4) Tšernobõli tuumakatastroofi likvideerijad.

  (2) Linnaliinidel, kus reisijate vedu toimub ainult Narva linna piires kehtestatakse järgmised sõidupileti soodushinnad:

Ühekordne sõidupilet kuni 65-aastasele vanaduspensionärile (kuni 30 sõidupiletit kuus)0,37 eurot
Kuusõidupilet kuni 65-aastasele vanaduspensionärile12,15 eurot
Ühekordne sõidupilet 65-aastasele pensionärile, sügava puudega isiku või puudega lapse saatjale ja Ida-Eesti Pimedate Ühingu igakuises nimekirjas esitatud nägemispuudega isikutele (kuni 30 sõidupiletit kuus)0,25 eurot
Kuusõidupilet 65-aastasele pensionärile, sügava puudega isiku või puudega lapse saatjale ja Ida-Eesti Pimedate Ühingu igakuises nimekirjas esitatud nägemispuudega isikutele7,7 eurot
Kuusõidupilet kuni 19-aastastele (kaasaarvatud) põhikooli, gümnaasiumi või kutsekooli õpilastele ajavahemikul 21. juuni – 31. august6,4 eurot

§ 3.   Soodussõit linnapiire ületavatel liinidel

  (1) 66-aastased ja vanemad isikud, vähemalt 80% töövõimekaotusega ja raske puudega isikud ning sügava puudega isiku ja puudega lapse saatjad omavad õigust soodustusele linnapiire ületavatel liinidel suuruses 0,5 eurot pileti maksumusest.

  (2) Õigus soodustusele kehtib tööpäeviti ajavahemikul 01.mai – 30. september avalikel liinidel nr 31, 36, 37, 38, 39, 41 ja 904 ning kommertsliinil nr 903.

  (3) Liinil 903 soodustus kehtib Narva ja peatuse „Peeterristi suvilad“ vahelisel alal. Liinil 904 soodustus kehtib Narva ja peatuse „Ivuska suvilad“ või peatuse „Soldina raudteejaam“ vahelisel alal. Soodustus liinil 31 kehtib Narva ja peatuse „Kalmistu“ vahelisel alal.

  (4) Liinidel nr 36, 37, 38, 39 ja 41 annab õigust soodustusele isikustatud ühiskaart.

  (5) Liinidel nr 31, 903 ja 904 annab õigust soodustusele kiipkaart.

  (6) Kiipkaartide väljastamine ja liinidel nr 31, 903 ja 904 soodussõidu korraldamisega seotud kulude hüvitamine toimub Sotsiaalabiameti ja vedaja vahel sõlmitud lepingu alusel.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Narva Linnavolikogu 23.03.2006 määrus nr 10 „Sõidusoodustuste kehtestamine Narva linna avalikul liiniveol“.

  (2) Rakendada määrust alates 01.05.2016.

  (3) Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Aleksandr Jefimov
Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json