EttevõtlusKaubandus

Teksti suurus:

Müügipiletite hinnad Paide Linnavalitsuse tegutsemisel kaubanduse korraldajana

Väljaandja:Paide Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.10.2018
Avaldamismärge:RT IV, 05.04.2016, 16

Müügipiletite hinnad Paide Linnavalitsuse tegutsemisel kaubanduse korraldajana

Vastu võetud 24.03.2016 nr 8

Määrus kehtestatakse „ Kaubandustegevuse seaduse“ § 18 lõike 5 alusel.

§ 1.  Müügipileti hinnad Paide Linnavalitsuse või linnavalitsuse allasutuse tegutsemisel kaubanduse korraldajana avalikel üritustel

 (1) Müügipileti hindade ülemmäärad kaubanduse korraldamisel avalikel üritustel (olenemata müügiks pakutava kauba liigist):
1 ) müügipinna 1 m2 hind eelregistreerimisel 10 eurot;
 1) müügipinna 1 m2 hind peale eelregistreerimist ja kauplemise päeval 20 eurot.

 (2) Müügikoha broneerimisel korraldaja telgis lisandub lõike 1 punktides 1 ja 2 märgitud hinnale müügipinna 1 m2 eest 5 eurot.

 (3) Elektri kasutamisel lisandub müügipileti hinnale lisatasu:
 1) 220V; 16A; kuni 3 kW - 5 eurot;
 2) 400V; 16A; kuni 4 kW - 10 eurot.
Elektri kasutamise võimalus on vaid eelregistreerimisel.

 (4) Mootorsõiduki paigaldamisel müügiplatsile lisandub müügipileti hinnale lisatasu:
 1) sõiduauto pikkusega kuni 5 m ja kõrgusega kuni 1,9 m - 8 eurot;
 2) sõiduk pikkusega kuni 7 m ja kõrgusega kuni 2,5 - 15 eurot;
 3) suuremate sõidukite paigutamine müügiplatsile kooskõlastatakse eelnevalt korraldajatega ning hind määratakse vastavalt sõiduki mõõtmetele summas kuni 100 eurot.

 (5) Müügilaua rentimise vajadusel lisandub müügipileti hinnale lisatasu:
 1) katusega müügilaua rentimisel pikkusega 1,5 meetrit - 5 eurot;
 2) tavalise müügilaua rentimisel - 3 eurot.
Müügilaua rentimise võimalus on vaid eelregistreerimisel.

 (6) Lasteasutuse korraldatud üritusel ja heategevuslikul üritusel on müügipilet tasuta.

 (7) Kaubanduse korraldaja kinnitab käesolevas paragrahvis kehtestatud müügipileti hindade ülemmäära ulatuses müügipiletite hinnad igal avalikul üritusel oma korralduse või käskkirjaga.

§ 2.  Müügipileti hinnad tänavakaubanduse korraldamisel

 (1) Müügipileti hindade ülemmäärad tänavakaubanduse korraldamisel:
 1) ühe müügilaua (pikkus 1,5 meetrit) rentimine üheks päevaks - 5 eurot;
 2) poole müügilaua (pikkus 0,75 meetrit) rentimine üheks päevaks - 3 eurot;
 3) ühe müügilaua (pikkus 1,5 meetrit) rentimine üheks kuuks - 100 eurot;
 4) ühe jooksva meetri müügipinna rent üheks päevaks - 5 eurot;
 5) ühe müügiplatsi rent (pikkus kuni 5 meetrit) üheks kuuks - 100 eurot.

 (2) Elektri kasutamisel lisandub müügipileti hinnale lisatasu vastavalt tegelikule elektrikulule arvesti näidu alusel.

 (3) Kaubanduse korraldaja kinnitab müügipiletite hinnad tänavakaubanduse korraldamisel käesolevas paragrahvis kehtestatud müügipileti hindade ülemmäära ulatuses oma korralduse või käskkirjaga.

§ 3.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Paide Linnavolikogu 23. aprilli 2015.a määrus nr 9 „ Müügipiletite hinnad Paide Linnavalitsuse tegutsemisel kaubanduse korraldajana“ tunnistatakse kehtetuks.

Peeter Saldre
Linnavolikogu esimees