Teksti suurus:

Nõva Vallavolikogu määruste muutmine

Väljaandja:Nõva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.04.2016
Avaldamismärge:RT IV, 05.04.2016, 26

Nõva Vallavolikogu määruste muutmine

Vastu võetud 24.03.2016 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 5 ja 37, sotsiaalhoolekande seaduse § 183 lõike 2 ning haldusmenetluse seaduse § 92 lõike 4 alusel.

§ 1.  Nõva Vallavolikogu 26.06.2015 määruse nr 4 „Toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavate kulude piirmäärade kehtestamine Nõva vallas“ (RT IV, 03.07.2015, 37 ) muutmine.

 (1) Muuta määruse pealkirjas ja määruse tekstis termin „eluruumi alalised kulud“ terminiga „eluasemekulud.“

 (2) Muuta määruse preambulat alljärgnevalt:
„Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõike 6 alusel.“

§ 2.  Nõva Vallavolikogu 04.02.2011 määruse nr 3 „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Nõva vallas“ (RT IV, 31.12.2015, 1 ) muutmine

 (1) Muuta määruse preambulat alljärgnevalt:
„Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.“

 (2) Muuta määruse § 26 ja sõnastada see alljärgnevalt:
„Avaldused vaatab läbi sotsiaaltööspetsialist ja teeb ettepaneku vallavalitsusele toetuse maksmiseks või mittemaksmiseks.“

§ 3.  Nõva Vallavolikogu 20.12.2007 määruse nr 19 „Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord“ (RT IV, 06.03.2014, 31 ) muutmine

  Muuta määruse preambulat ja sõnastatakse see alljärgnevalt:
„Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14, § 113 lõike 1 ja lõike 4 alusel.“

§ 4.  Nõva Vallavolikogu 25.07.2007 määruse nr 9 „Hooldajatoetuse määramise ja maksmise ning puuetega inimestele teenuste osutamise kord Nõva vallas vallas“ (RT IV, 04.03.2014, 75) muutmine

  Muuta määruse preambulat ja sõnastada see alljärgnevalt:
„Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14, § 26 alusel“.

§ 5.  Nõva Vallavolikogu 20.11.2015 määrus nr 7 „Hooldajatoetuse määrade kinnitamine Nõva vallas“ (RT IV, 25.11.2015, 51) muutmine

  Muudetakse määruse preambulat ja sõnastatakse see alljärgnevalt:
„Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkt 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 ja § 26 alusel“.

§ 6.  Nõva Vallavolikogu 26.09.2014 määruse nr 7 „Hoolekandeasutusse hooldamisele suunamine Nõva vallas“ (RT IV, 14.10.2014, 25) muutmine

  Muuta määruse preambulat ja sõnastada see alljärgnevalt:
„Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 ja § 20 lõike 1 alusel.“

§ 7.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Peeter Kallas
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json