Teksti suurus:

Tallinna Linnavolikogu 5. märtsi 2009 määruse nr 6 "Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused" muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.04.2016
Avaldamismärge:RT IV, 05.04.2016, 58

Tallinna Linnavolikogu 5. märtsi 2009 määruse nr 6 "Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused" muutmine

Vastu võetud 24.03.2016 nr 12

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 alusel.

§ 1.   Tallinna Linnavolikogu 5. märtsi 2009 määruses nr 6 „Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused" tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõiked 1 ja 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Põhikooli ja gümnaasiumi direktori töötasu alammäär kuus on lähtuvalt õpilaste arvust järgmine:

1) kuni 350 õpilast 1470 eurot;

2) 351-700 õpilast 1635 eurot;

3) 701-900 õpilast 1795 eurot;

4) üle 900 õpilase 1960 eurot.

(11) Tallinna Kadaka Põhikooli, Ristiku Põhikooli, Tallinna Laagna Lasteaia-Põhikooli, Tallinna Tondi Põhikooli, Lasnamäe Põhikooli ja Tallinna Heleni Kooli direktori töötasu alammäär on 1635 eurot kuus.";

2) paragrahvi 2 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Munitsipaalkutseõppeasutuse direktori töötasu alammäär on 1960 eurot kuus.";

3) paragrahvi 2 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 4 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Klassiõpetaja, põhikooli aineõpetaja, gümnaasiumi aineõpetaja, õpiabirühma õpetaja, kutseõppeasutuse üldharidusainete õpetaja ja kutseõpetaja töötasu alammäär on 958 eurot. Vastavalt atesteerimisel antud ametijärgule on pedagoog-metoodiku töötasu alammäär 990 eurot.".

§ 2.   Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2016.

Lauri Laats
Tallinna Linnavolikogu aseesimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json