SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste määrad

Sotsiaaltoetuste määrad - sisukord
  Väljaandja:Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.03.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 05.04.2018, 3

  Sotsiaaltoetuste määrad

  Vastu võetud 28.03.2018 nr 15

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 14 ja Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 28. märtsi 2018 määruse nr 14 “Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ § 8 lõike 2 alusel.

  § 1.   Perekonna sissetulekust mittesõltuvate vallaeelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrad on järgmised:

   
    1) lapse sünnitoetus 400 eurot;
    2) matusetoetus 250 eurot;
    3) esimesse klassi astuja toetus 65 eurot;
    4) hooldajatoetus täisealise isiku ja puudega lapse hooldajale 55 eurot kuus.

  § 2.   Määrus jõustub 1. mail 2018. a.

  Ülle Vapper
  Volikogu esimees

  /otsingu_soovitused.json