Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Kohtla-Järve Aasta Ema konkursi kord

Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.06.2020
Avaldamismärge:RT IV, 05.04.2018, 51

Kohtla-Järve Aasta Ema konkursi kord

Vastu võetud 25.03.2015 nr 63
RT IV, 07.04.2015, 7
jõustumine 01.01.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
31.08.2016RT IV, 09.09.2016, 312.09.2016
28.03.2018RT IV, 05.04.2018, 2101.05.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2, Kohtla-Järve linna põhimääruse § 30 lõike 1 punkti 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Käesoleva korraga kehtestatakse „Kohtla-Järve Aasta Ema“ aunimetuse (edaspidi Aasta Ema) andmise alused ja kord.

§ 2.   Kohtla-Järve Aasta Ema aunimetuse andmise alused

  (1) Aasta Ema aunimetuse konkursile esitatakse ema, kelle laps või lapsed on tublid linna elanikud ja kes oma pere kõrvalt on panustanud energiat kogukonna arengusse ning tegutseb või on tegutsenud aktiivselt linna elus. Kandidaadi lapsel või lastel on silmapaistvad saavutused ja tema tegevused peavad olema eelmisel aastal positiivses mõttes eriliselt silmapaistvad nii perele kui ka Kohtla-Järve linnale.

  (2) Kandidaat peab olema linna elanik, kelle elukohaks rahvastikuregistri järgi on Kohtla-Järve linn ja kes faktiliselt elab Kohtla-Järve linnas.

  (3) Eelmistel aastatel valitud Aasta Ema kutsutakse iga-aastasele pidulikule üritusele.

§ 3.   Taotluse esitamine

  (1) Igal Kohtla-Järve linna elanikul, Eesti Vabariigis tegutseval organisatsioonil ja asutusel on õigus esitada üks kandidaat Aasta Ema konkursile.

  (2) Taotluse esitamiseks täidetakse taotluse blankett (lisatud).

  (3) Vormikohane taotlus esitatakse hiljemalt iga aasta 10. aprilliks kirjalikult elektronposti aadressil volikogu@kjlv.ee või posti aadressil Kohtla-Järve Linnavolikogu, Keskallee 19, Kohtla-Järve linn, 30395 Ida-Virumaa.
[RT IV, 09.09.2016, 3 - jõust. 12.09.2016]

  (4) Taotluses tuleb näidata autasustamiseks esitatava isiku nimi ja kontaktandmed; aunimetuse andmise põhjendus; taotluse esitamise kuupäev ja taotluse esitaja allkiri.

  (5) Kohtla-Järve Aasta Ema pidulikule üritusele kutsutakse kõik aunimetusele kandideerijad.

§ 4.   Aunimetuse otsustamine

  (1) Aasta Ema aunimetuse saaja otsustab Kohtla-Järve Linnavolikogu alatine sotsiaalkomisjon.

  (2) Komisjoni liikmetel on õigus pöörduda taotluse esitaja poole täiendava informatsiooni saamiseks.
[RT IV, 09.09.2016, 3 - jõust. 12.09.2016]

§ 5.   Aasta Ema autasustamine

  (1) Aasta Ema aunimetus antakse üle linnavalitsuse poolt korraldatud pidulikul üritusel.

  (2) Aasta Ema autasustatakse tänukirja ja aunimetuse saaja soovitud kinkekaardiga, mille väärtus on 250 eurot.
[RT IV, 05.04.2018, 21 - jõust. 01.05.2018]

  (3) Aasta Ema aunimetuse saanule annavad üle tänukirja ja nimelise kinkekaardi Kohtla-Järve Linnavolikogu esimees ja Kohtla-Järve linnapea või nende asendajad.

  (4) Kinkekaardi maksumus makstakse kinni Kohtla-Järve Linnavolikogu Kantselei eelarvest.

§ 6.   Lõppsätted

  (1) Aasta Ema aunimetuse saaja ei omanda eriõigusi ning Aasta Ema aunimetus omistatakse ühele emale ainult üks kord.

  (2) Aunimetus ei kuulu asendamisele.

§ 7.   Rakendussätted

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

Lisa Taotluse blankett
15.03.2019 09:18
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus lisatud lisa Riigi Teataja seaduse § 10 lg 4 alusel

/otsingu_soovitused.json