Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Kohtla-Järve Aasta Isa konkursi kord

Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.04.2018, 52

Kohtla-Järve Aasta Isa konkursi kord

Vastu võetud 25.03.2015 nr 64
RT IV, 07.04.2015, 8
jõustumine 01.01.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
31.08.2016RT IV, 09.09.2016, 212.09.2016
28.03.2018RT IV, 05.04.2018, 2101.05.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2, Kohtla-Järve linna põhimääruse § 30 lõike 1 punkti 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Käesoleva korraga kehtestatakse „Kohtla-Järve Aasta Isa“ aunimetuse (edaspidi Aasta Isa) andmise alused ja kord.

§ 2.   Kohtla-Järve Aasta Isa aunimetuse andmise alused

  (1) Aasta Isa aunimetuse konkursile esitatakse isale, kelle laps või lapsed on tublid linna elanikud ja kes oma pere kõrvalt on panustanud energiat kogukonna arengusse ning tegutseb või on tegutsenud aktiivselt linna elus. Kandidaadi lapsel või lastel on silmapaistvad saavutused ja tema tegevused peavad olema eelmisel aastal positiivses mõttes eriliselt silmapaistvad nii perele kui ka Kohtla-Järve linnale.

  (2) Kandidaat peab olema linna elanik, kelle elukohaks rahvastikuregistri järgi on Kohtla-Järve linn ja kes faktiliselt elab Kohtla-Järve linnas.

  (3) Eelmistel aastatel valitud Aasta Isa kutsutakse iga-aastasele pidulikule üritusele.

§ 3.   Taotluse esitamine

  (1) Igal Kohtla-Järve linna elanikul, Eesti Vabariigis tegutseval organisatsioonil ja asutusel on õigus esitada üks kandidaat Aasta Isa konkursile.

  (2) Taotluse esitamiseks täidetakse taotluse blankett (lisatud).

  (3) Vormikohane taotlus esitatakse hiljemalt iga aasta 5. oktoobriks kirjalikult elektronposti aadressil volikogu@kjlv.ee või posti aadressil Kohtla-Järve Linnavolikogu, Keskallee 19, Kohtla-Järve linn, 30395 Ida-Virumaa.
[RT IV, 09.09.2016, 2 - jõust. 12.09.2016]

  (4) Taotluses tuleb näidata: autasustamiseks esitatava isiku nimi ja kontaktandmed; aunimetuse andmise põhjendus; taotluse esitamise kuupäev ja taotluse esitaja allkiri.

  (5) Kohtla-Järve Aasta Isa pidulikule üritusele kutsutakse kõik aunimetusele kandideerijad.

§ 4.   Aunimetuse otsustamine

  (1) Aasta Isa aunimetuse saaja otsustab Kohtla-Järve Linnavolikogu alatine sotsiaalkomisjon.

  (2) Komisjoni liikmetel on õigus pöörduda taotluse esitaja poole täiendava informatsiooni saamiseks.
[RT IV, 09.09.2016, 2 - jõust. 12.09.2016]

§ 5.   Aasta Isa autasustamine

  (1) Aasta Isa aunimetus antakse üle linnavalitsuse poolt korraldatud pidulikul üritusel.

  (2) Aasta Isa autasustatakse tänukirja ja aunimetuse saaja soovitud kinkekaardiga, mille väärtus on 250 eurot.
[RT IV, 05.04.2018, 21 - jõust. 01.05.2018]

  (3) Aasta Isa aunimetuse saanule annavad üle tänukirja ja nimelise kinkekaardi Kohtla-Järve Linnavolikogu esimees ja Kohtla-Järve linnapea või nende asendajad.

  (4) Kinkekaardi maksumus makstakse kinni Kohtla-Järve Linnavolikogu Kantselei eelarvest.

§ 6.   Lõppsätted

  (1) Aasta Isa aunimetuse saaja ei omanda eriõigusi ning Aasta Isa aunimetus omistatakse ühele isale ainult üks kord.

  (2) Aunimetus ei kuulu asendamisele.

§ 7.   Rakendussätted

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

Lisa Taotluse blankett
15.03.2019 09:04
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus lisatud lisa Riigi Teataja seaduse § 10 lg 4 alusel

/otsingu_soovitused.json