EttevõtlusKaubandus

EttevõtlusReklaam

Teksti suurus:

Suure Paunvere väljanäituse ja laada müügipileti hinna kinnitamine ja parkimise korraldamine

Väljaandja:Jõgeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.04.2018, 56

Suure Paunvere väljanäituse ja laada müügipileti hinna kinnitamine ja parkimise korraldamine

Vastu võetud 29.03.2018 nr 22

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja kaubandustegevuse seaduse § 18 lõike 5 alusel.

§ 1.  Suur Paunvere väljanäitus ja laat

 (1) Suur Paunvere väljanäitus ja laat (edaspidi väljanäitus) on kogupereüritus, mille korraldajaks on Jõgeva Vallavalitsus (edaspidi korraldaja). Väljanäitus korraldatakse maaelu, käsitöö ja kultuuri tutvustamiseks ning Oskar Lutsu ja Arvo Kruusemendi loomingu jäädvustamiseks ja meeldetuletamiseks.

 (2) Määrusega kinnitatakse pääsme ja müügipileti hind ning parkimise korraldamine väljanäitusel.

 (3) Pääsme hind on 3 eurot. Kuni 12-aastastele (kaasa arvatud) lastele on sissepääs väljanäitusele tasuta.

 (4) Parkimine on tasuta.

 (5) Väljanäituse korraldustoimkonna kinnitab Jõgeva vallavalitsus korraldusega.

§ 2.  Müügipiletite hinnad väljanäitusel

 (1) Käsitöö, põllumajandussaaduste, istikute, trükiste ja muu sellise müügikoha 2 meetri müügipileti hind on:
 1) tasumisel kuni päev enne väljanäitust 17 eurot;
 2) tasumisel väljanäituse päeval 25 eurot.

 (2) Toidukaupade ja karastusjookide müügikoha 2 meetri müügipileti hind on:
 1) tasumisel kuni päev enne väljanäitust 20 eurot;
 2) tasumisel väljanäituse päeval 30 eurot.

 (3) Toitlustamise 10 meetrine müügikoht, mis kindlustatakse elektriühendusega, müüakse vallavalitsuse poolt korraldataval enampakkumisel. Müügikoha alghind enampakkumisel on 130 eurot.

 (4) Valmisriiete, jalanõude, pesu, kosmeetika, prillide, majapidamistarvikute ja muu tööstuskauba müügikoha 2 meetri müügipileti hind on:
 1) tasumisel kuni päev enne väljanäitust 42 eurot;
 2) tasumisel väljanäituse päeval 63 eurot.

 (5) Lõbustuste, atraktsioonide, mängualade ja muu sellise müügipileti hind on järgmine:
 1) atraktsioonid kuni 100 m2 tasumisel kuni päev enne väljanäitust 72 eurot;
 2) atraktsioonid kuni 100 m2 tasumisel väljanäituse päeval 87 eurot;
 3) atraktsioonid 100–250 m2 tasumisel kuni päev enne väljanäitust 84 eurot;
 4) atraktsioonid 100–250 m2 tasumisel väljanäituse päeval 105 eurot;
 5) atraktsioonid üle 250 m2 tasumisel kuni päev enne väljanäitust 107 eurot;
 6) atraktsioonid üle 250 m2 tasumisel väljanäituse päeval 138 eurot.

 (6) Hobu- ja ratsateenuste müügipileti hind on:
 1) tasumisel kuni päev enne väljanäitust 30 eurot;
 2) tasumisel väljanäituse päeval 45 eurot.

 (7) Kui müügikohal soovitakse kasutada 1-faasilist voolu (16 A), lisandub müügipileti hinnale 20 eurot.

§ 3.  Alkohoolse joogi müük väljanäitusel

 (1) Väljanäitusel on lubatud müüa lahjat alkohoolset jooki ja vähese etanoolisisaldusega alkohoolset jooki.

 (2) Koduõlut võib väljanäitusel müüa tootja, kes on registreeritud äriregistris, omab alkohoolse joogi jaemüügi õigust majandustegevuse registris jaemüügi märke olemasolu korral ja vastavalt alkoholiseaduse § 4 lõike 1 punktile 2 on õlu kantud alkoholiregistrisse.

§ 4.  Müügikoha taotlemine ja kasutamine

 (1) Müügikoha taotlejal on vajalik eelregistreerimine. Eelregistreerimise algusaja ning kontaktid määrab ja avalikustab väljanäituse korraldaja.

 (2) Müügikoht kinnitatakse taotlejale pärast müügipileti tasu laekumist korraldaja arvelduskontole.

 (3) Müügikohast loobumisel tasutud müügipileti maksumust taotlejale ei tagastata.

 (4) Korraldajal on müügikohtade lõppemisel õigus lõpetada müügikohtade taotlejate registreerimine.

 (5) Müügikoht on broneeritud väljanäituse päeval kuni kella 9.00-ni.

 (6) Pärast kella 9.00 ei võimaldata kauplejatele autoga müügikohale juurdepääsu.

 (7) Kauba müümisel vastutab müügikoha valdaja õigusaktides sätestatud nõuete täitmise eest.

 (8) Kaubagruppide (tööstuskaup, käsitöö, suveniirid, istikud ja teised kaubagrupid) müügialad on piiritletud vastavalt väljanäituse müügialade skeemile, mis avaldatakse valla veebilehel.

 (9) Müügikohas tohib kaubelda ainult müügipiletil märgitud kaubagruppidega. Vastasel juhul on väljanäituse korraldustoimkonnal õigus müügipileti kehtivus peatada. Müügipilet peab olema nähtav laada alale sisenemisel ja müügikohal.

 (10) Kauplejate, toitlustajate ja atraktsioonide paigutuse otsustab väljanäituse korraldustoimkond.

 (11) Ürituse toimumise päeval ja päev enne üritust on Palamuse alevikus lubatud müügikoha juures parkida väljanäituse korraldustoimkonna väljastatud müügipileti alusel.

 (12) Väljanäituse korraldustoimkond korraldab müügikohale mittevastaval kohal pargitud sõiduki teisaldamise valvega hoiukohta. Ümberpaigutamis- ja hoiukulud tasub sõiduki kasutaja.

§ 5.  Väljanäituse preemiad

 (1) Väljanäitusel antakse välja preemia 50 000 eurosenti parima kostüümi kandjale ja kiituskirjad väljanäituse parimatele osalejatele.

 (2) Väljanäitusel antakse välja preemia 50 000 eurosenti väljanäitusele toodud silmapaistvaima eksponaadi eest.

 (3) Preemia saajate valimise korraldab väljanäituse korraldustoimkond.

Raivo Meitus
Vallavolikogu esimees