SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine

Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Saaremaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.05.2020
Avaldamismärge:RT IV, 05.04.2019, 26

Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine

Vastu võetud 26.01.2018 nr 2
RT IV, 07.02.2018, 23
jõustumine 10.02.2018, rakendatakse alates 01.01.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.03.2019RT IV, 05.04.2019, 608.04.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ning Saaremaa Vallavolikogu 26. jaanuari 2018. a määruse nr 1 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ § 4 lõike 2 alusel.

§ 1.   Sotsiaaltoetuste määrad

  Kehtestada sotsiaaltoetuste määrad järgmiselt:
  1) sünnitoetus 380 eurot;
  2) matusetoetus 250 eurot;
  3) [kehtetu - RT IV, 05.04.2019, 6 - jõust. 08.04.2019]
  4) hooldajatoetus sügava puudega isiku hooldajale 80 eurot kuus;
  5) hooldajatoetus raske puudega isiku hooldajale 60 eurot kuus.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2018.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json