SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste piirmäärad

Väljaandja:Haapsalu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.04.2019, 30

Sotsiaaltoetuste piirmäärad

Vastu võetud 29.03.2019 nr 39

Määrus kehtestatakse Haapsalu linnavolikogu 26.01.2018. a määruse nr 11 „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord“ § 1 lõike 3 alusel.

§ 1.  Sissetulekust sõltuvad toetused

 (1) Sissetulekust sõltuvate toetuste piirmäärad aastas:
 1) lastega perede toetus ühe lapse kohta on kuni 100€;
 2) toetus kütte puude osaliseks hüvitamiseks on kuni 400€;
 3) toetus retseptiravimite ostmiseks on kuni 65€;
 4) toetus prillide ostmiseks on kuni 100€;
 5) toetus puudega inimesele abivahendi, transpordikulude või muude toimetulekut või taastumist toetavate teenuste eest tasumiseks on kuni 100€.

 (2) Toetus laste- ja noorteprogrammides, noorteprojektides, ekskursioonidel või laagrites osalemise kulu hüvitamiseks:
 1) sissetulek kuni ühe (1,0) kordne toimetulekupiir - toetus 100%, aga mitte rohkem kui 250€ aastas;
 2) sissetulek ühe (1,0) kuni kahe (2,0) kordne toimetulekupiir – toetus 50%, aga mitte rohkem kui 125€ aastas.

 (3) Linnavalitsusel on õigus põhjendatud vajadusest lähtuvalt välja maksta toetuse piirmäärast suurem toetus.

§ 2.  Sissetulekust sõltumatud toetused

  Sissetulekust sõltumatute toetuste piirmäärad aastas:
 1) Alapse sünnitoetus 400€;
 2) esmakordselt kooli mineva lapse toetus 200€;
 3) matusetoetus 270€;
 4) sünnipäevatoetus 35€;
 5) raske puudega isiku hooldajale hooldajatoetuse määr 25€ kalendrikuus;
 6) sügava puudega isiku hooldajale hooldajatoetuse määr 35€ kalendrikuus;
 7) raske puudega lapse hooldajale hooldajatoetuse määr 45€ kalendrikuus;
 8) sügava puudega lapse hooldajale hooldajatoetuse määr 55€ kalendrikuus.

§ 3.  Määruse rakendamine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Jaanus Karilaid
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json