SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste piirmäärad

Väljaandja:Haapsalu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.04.2019, 30

Sotsiaaltoetuste piirmäärad

Vastu võetud 29.03.2019 nr 39

Määrus kehtestatakse Haapsalu linnavolikogu 26.01.2018. a määruse nr 11 „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord“ § 1 lõike 3 alusel.

§ 1.   Sissetulekust sõltuvad toetused

  (1) Sissetulekust sõltuvate toetuste piirmäärad aastas:
  1) lastega perede toetus ühe lapse kohta on kuni 100€;
  2) toetus kütte puude osaliseks hüvitamiseks on kuni 400€;
  3) toetus retseptiravimite ostmiseks on kuni 65€;
  4) toetus prillide ostmiseks on kuni 100€;
  5) toetus puudega inimesele abivahendi, transpordikulude või muude toimetulekut või taastumist toetavate teenuste eest tasumiseks on kuni 100€.

  (2) Toetus laste- ja noorteprogrammides, noorteprojektides, ekskursioonidel või laagrites osalemise kulu hüvitamiseks:
  1) sissetulek kuni ühe (1,0) kordne toimetulekupiir - toetus 100%, aga mitte rohkem kui 250€ aastas;
  2) sissetulek ühe (1,0) kuni kahe (2,0) kordne toimetulekupiir – toetus 50%, aga mitte rohkem kui 125€ aastas.

  (3) Linnavalitsusel on õigus põhjendatud vajadusest lähtuvalt välja maksta toetuse piirmäärast suurem toetus.

§ 2.   Sissetulekust sõltumatud toetused

  Sissetulekust sõltumatute toetuste piirmäärad aastas:
  1) Alapse sünnitoetus 400€;
  2) esmakordselt kooli mineva lapse toetus 200€;
  3) matusetoetus 270€;
  4) sünnipäevatoetus 35€;
  5) raske puudega isiku hooldajale hooldajatoetuse määr 25€ kalendrikuus;
  6) sügava puudega isiku hooldajale hooldajatoetuse määr 35€ kalendrikuus;
  7) raske puudega lapse hooldajale hooldajatoetuse määr 45€ kalendrikuus;
  8) sügava puudega lapse hooldajale hooldajatoetuse määr 55€ kalendrikuus.

§ 3.   Määruse rakendamine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Jaanus Karilaid
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json