EttevõtlusKaubandus

Teksti suurus:

Avalikel üritustel müügipileti hinna kehtestamine

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.04.2019, 37

Avalikel üritustel müügipileti hinna kehtestamine

Vastu võetud 28.03.2019 nr 12

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja kaubandustegevuse seaduse § 18 lõike 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse müügipileti hind avalikel üritustel, mida korraldab Väike-Maarja vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) või vallavalitsuse hallatav asutus.

§ 2.   Müügipilet

  (1) Müügipilet on vallavalitsuse poolt väljastatud dokument, mille alusel võib sellel märgitud tingimustel kaupa või teenust müüa.

  (2) Müügipileti vormi kehtestab vallavalitsus.

  (3) Kaubanduse korraldaja väljastab kauplejale müügipileti pärast müügipileti hinna tasumist.

§ 3.   Müügipileti hinnad avalikul üritusel

  (1) Kehtestada avalikul üritusel ühe päeva müügipileti hinnaks:
  1) kauplejale kuni 3 müügimeetri (väike koht) eest 7 eurot;
  2) kauplejale 3-6 müügimeetri (suur koht) eest 15 eurot;
  3) kauplejale alates 6 müügimeetrist iga järgneva müügimeetri eest 2 eurot;
  4) atraktsioonide korraldajale ühe müügikoha eest 40 eurot, iga järgmise atraktsiooni eest lisandub 50% müügikoha maksumusest;
  5) toitlustaja ja/või lahja alkoholi müüja müügikoha müügipileti hinna määrab ürituse korraldaja iga avaliku ürituse puhul eraldi, arvestades ürituse iseloomu, toitlustajate ja/või lahja alkoholi müüjate arvu, paiknemist jms.

  (2) Elektri kasutamisel lisandub müügipileti hinnale:
  1) 220V; 16A; kuni 3 kW - 10 eurot;
  2) 400V; 16A; kuni 4 kW - 20 eurot.

  (3) Väike-Maarja vallas registreeritud mittetulundusühingutele ja Eestis registreeritud õpilasfirmadele on müügipilet tasuta.

  (4) Kaubanduse korraldajal on müüja poolt kirjalikult esitatud põhjendatud taotlusel (heategevuslik müügitegevus jms) õigus teha müügipileti hindadele soodustusi või väljastada müügipilet tasuta.

  (5) Müügipileti kasutamata jätmisel müügipileti tasu ei tagastata.

§ 4.   Müügipileti eest tasumine ja müügipileti väljastamine

  Müügipileti hind tasutakse sularahas vallavalitsuse kassasse, pangaülekandega vallavalitsuse arvelduskontole või avalikul üritusel vallavalitsuse poolt selleks volitatud isikule, kes väljastab müügipileti paberkandjal. Pangaülekandega müügipileti eest tasumisel peab müüja esitama vallavalitsuse poolt selleks volitatud isikule pangaülekannet tõendava dokumendi.

§ 5.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Väike-Maarja Vallavolikogu 30.03.2017 määrus nr 4 „Avalikel üritustel müügipileti hinna kehtestamine“ ja Rakke Vallavolikogu 22.12.2011 määrus nr 14 „Tänavatel, turgudel ning avalikel üritustel kauplemise müügipileti vormi ja hinna kehtestamine“.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ene Preem
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json