Teksti suurus:

Tallinna Linnavalitsuse 14. detsembri 2022 määruse nr 39 „Sotsiaaltoetuste määrad“ muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.04.2024
Avaldamismärge:RT IV, 05.04.2024, 36

Tallinna Linnavalitsuse 14. detsembri 2022 määruse nr 39 „Sotsiaaltoetuste määrad“ muutmine

Vastu võetud 01.04.2024 nr 12

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 7. oktoobri 2021 määruse nr 24 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ § 14 lg-ga 3 ja 7. oktoobri 2021 määruse nr 26 „Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord“ § 1 lg-ga 2.

§ 1.  Muuta Tallinna Linnavalitsuse 14. detsembri 2022 määruse nr 39 „Sotsiaaltoetuste määrad“ § 42 ja sõnastada see järgmiselt:

„Omaosalustasu maksmisest vabastatakse perekonnaseaduse kohane ülalpidamiskohustuslane osas, mis ületab eelmise kalendriaasta teise kvartali keskmise vanaduspensioni suurust, kui teenuse saaja sissetulek ei kata omaosalustasu. Omaosalustasu maksmise kohustusest vabastamise piirmäär on kuni 70 eurot.“;

Madle Lippus
Abilinnapea linnapea ülesannetes

Priit Lello
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json