Teksti suurus:

Lääne-Nigula Vallavalitsuse 30.01.2018 määruse nr 1 „Lasteaiaõpetajate töötasu alammäära kehtestamine“ kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Lääne-Nigula Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.04.2024
Avaldamismärge:RT IV, 05.04.2024, 42

Lääne-Nigula Vallavalitsuse 30.01.2018 määruse nr 1 „Lasteaiaõpetajate töötasu alammäära kehtestamine“ kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 02.04.2024 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Lääne-Nigula Vallavalitsuse 30.01.2018 määrus nr 1 „Lasteaiaõpetajate töötasu alammäära kehtestamine“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Janno Randmaa
vallavanem

Kristi Sadulsepp
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json