SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste määrad

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.04.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.04.2024, 45

Sotsiaaltoetuste määrad

Vastu võetud 14.12.2022 nr 39
RT IV, 22.12.2022, 4
jõustumine 01.01.2023

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.06.2023RT IV, 28.06.2023, 201.07.2023
18.12.2023RT IV, 23.12.2023, 6101.01.2024
01.04.2024RT IV, 05.04.2024, 3608.04.2024

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 7. oktoobri 2021 määruse nr 24 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ § 14 lg-ga 3 ja 7. oktoobri 2021 määruse nr 26 „Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord“ § 1 lg-ga 2.

§ 1.  Sissetulekupiir

  Sissetulekupiir on 360 eurot inimese kohta.
[RT IV, 23.12.2023, 61 - jõust. 01.01.2024]

§ 2.  Sissetulekust sõltuvate toetuste maksimaalmäärad

  Sissetulekust sõltuvate toetuste maksimaalmäärad on järgmised:
  1) sissetulekust sõltuv toetus toimetuleku tagamiseks lapsele (alla 18-aastasele lapsele ja kuni 19-aastasele (kaasa arvatud) noorele, kes õpib üldharidus- või kutseõppeasutuses) kuni 350 eurot kalendriaastas;
  2) sissetulekust sõltuv toetus toimetuleku tagamiseks täisealisele inimesele kuni 250 eurot kalendriaastas;
  3) hooldajatoetus 3–16-aastase keskmise puudega lapse hooldajale 30 eurot kalendrikuus;
  4) hooldajatoetus vähemalt 3-aastase raske puudega inimese hooldajale 50 eurot kalendrikuus;
  5) hooldajatoetus vähemalt 3-aastase sügava puudega inimese hooldajale 100 eurot kalendrikuus;
  6) eluruumi kohandamise kulu hüvitis inimese kohta kuni 3200 eurot;
  7) üürimise toetus kuni 900 eurot pere kohta.

§ 3.  Universaaltoetuste määrad

  Universaaltoetuste määrad on järgmised:
  1) sünnitoetus ühe lapse sünni korral 320 eurot;
  2) sünnitoetus kaksikute sünni korral 1000 eurot;
  3) sünnitoetus kolme või enama lapse sünni korral 6392 eurot;
  4) õppeaasta alguse toetus esimesse klassi minevale lapsele 320 eurot;
  5) õppeaasta alguse toetus alatest teisest klassist 100 eurot;
[RT IV, 23.12.2023, 61 - jõust. 01.01.2024]
  6) hooldusperes asendushooldusteenuse kasutaja isiklike kulude toetus 240 eurot kalendrikuus;
  7) hooldusperes järelhooldusteenuse kasutaja isiklike kulude toetus 240 eurot kalendrikuus;
  8) hoolduspere vanema toetus pool Vabariigi Valitsuse kehtestatud ühe kuu töötasu alammäärast ühe lapse hooldamise kohta kalendrikuus;
  9) asendushooldusteenuse kasutaja toetus kuni 12-aastasele (kaasa arvatud) 10 eurot kalendrikuus;
  10) asendushooldusteenuse kasutaja toetus 13-aastasele ja vanemale 20 eurot kalendrikuus;
  11) ellusuunamistoetus Vabariigi Valitsuse kehtestatud ühe kuu töötasu alammääras;
  12) puudega lapse toetus 150 eurot kalendriaastas;
[RT IV, 23.12.2023, 61 - jõust. 01.01.2024]
  13) juhtkoera pidamise toetus 165 eurot kvartalis;
  14) pensionilisa 200 eurot kalendriaastas;
[RT IV, 23.12.2023, 61 - jõust. 01.01.2024]
  15) matusetoetus 250 eurot.

§ 4.  Sotsiaaltransporditeenuse kasutamise määrad

  (1) Juhuveoteenuse kasutamisel linna haldusterritooriumil asuvasse sihtkohta või sealt tagasi sõitmisel on ette nähtud:
  1) maksimaalselt 12 tasuta sõidukorda kasutaja kohta kalendriaastas;
  2) maksimaalselt neli osaliselt tasulist sõidukorda kasutaja kohta kalendrikuus. Osaliselt tasulise sõidukorra omaosalustasu on 2 eurot;
  3) täistasulisi sõidukordi piiramatult kasutaja kohta kalendriaastas. Täistasulise sõidukorra tasu vastab hinnakirjale, milles on kokku leppinud Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet ning teenuseosutaja.

  (2) Juhuveoteenuse kasutamisel linna haldusterritooriumilt mujal Eestis asuvasse sihtkohta või sealt tagasi sõitmisel on ette nähtud:
  1) maksimaalselt neli osaliselt tasulist sõidukorda kasutaja kohta kalendriaastas. Osaliselt tasulise sõidukorra omaosalustasu on 13 senti kilomeetri eest;
  2) täistasulisi sõidukordi piiramatult kasutaja kohta kalendriaastas. Täistasulise sõidukorra tasu vastab hinnakirjale, milles on kokku leppinud Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet ning teenuseosutaja.

  (3) Taksoveoteenuse kasutamisel on:
  1) linnaeelarve vahenditest tasutav maksumus kasutaja kohta kalendrikuus 190 eurot;
  2) omaosalustasu üks neljandik teenuse igakordsest maksumusest kalendrikuu limiidi ulatuses;
  3) täistasulisi sõidukordi piiramatult kasutaja kohta kalendrikuus. Täistasulise sõidukorra tasu vastab hinnakirjale, milles on kokku leppinud Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet ning teenuseosutaja.

§ 41.  Väljaspool kodu osutatava ööpäevase üldhooldusteenuse hoolduskulude tasumise piirmäär
[RT IV, 28.06.2023, 2 - jõust. 01.07.2023]

  Üldhooldusteenuse hoolduskulude tasumise piirmäär on 734 eurot ühes kalendrikuus.
[RT IV, 28.06.2023, 2 - jõust. 01.07.2023]

§ 42.  Väljaspool kodu osutatava ööpäevase üldhooldusteenuse omaosalustasu maksmise kohustusest vabastamise piirmäär
[RT IV, 28.06.2023, 2 - jõust. 01.07.2023]

  Omaosalustasu maksmisest vabastatakse perekonnaseaduse kohane ülalpidamiskohustuslane osas, mis ületab eelmise kalendriaasta teise kvartali keskmise vanaduspensioni suurust, kui teenuse saaja sissetulek ei kata omaosalustasu. Omaosalustasu maksmise kohustusest vabastamise piirmäär on kuni 70 eurot.
[RT IV, 05.04.2024, 36 - jõust. 08.04.2024]

§ 5.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 6.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub Tallinna Linnavolikogu 15. detsembri 2022 määruse „Tallinna Linnavolikogu määruste muutmine“ jõustumisel, kuid kõige varem 1. jaanuaril 2023.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json