HaridusKool

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Valga valla haridusstrateegia 2024–2035+

Väljaandja:Valga Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.04.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.04.2024, 54

Valga valla haridusstrateegia 2024–2035+

Vastu võetud 20.03.2024 nr 57

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 lõike 3 punkti 2 ning Valga Vallavalitsuse 16.01.2020 määruse nr 1 „Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord“ § 5 lõike 3 alusel.

§ 1.   Valga valla haridusstrateegia kinnitamine

  Kinnitada Valga valla haridusstrateegia 2024–2035+ koos lisadega.

§ 2.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Lauri Drubinš
esimees

Lisa Valga valla haridusstrateegia

Lisa 1 Praeguse olukorra analüüs

Lisa 2 2024-2027 tegevuskava

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json