HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Kaiu Põhikooli arengukava aastateks 2015-2018

Kaiu Põhikooli arengukava aastateks 2015-2018 - sisukord
  Väljaandja:Kaiu Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:08.05.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 05.05.2015, 28

  Kaiu Põhikooli arengukava aastateks 2015-2018

  Vastu võetud 29.04.2015 nr 6

  Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 alusel.

  § 1.   Kinnitada Kaiu Põhikooli arengukava aastateks 2015-2018 (lisa).

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist

  Sulev Viiron
  volikogu esimees

  Lisa Kaiu Põhikooli arengukava aastateks 2015-2018