ElamumajandusSoojamajandus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Alu aleviku soojusmajanduse arengukava 2016-2026 kinnitamine

Alu aleviku soojusmajanduse arengukava 2016-2026 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Rapla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.05.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2026
Avaldamismärge:RT IV, 05.05.2016, 9

Alu aleviku soojusmajanduse arengukava 2016-2026 kinnitamine

Vastu võetud 28.04.2016 nr 8

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” paragrahvi 22 lõike 1 punkti 7 ja paragrahvi 37 lõike 3 punktide 1 ja 2 alusel.

§ 1.   Alu aleviku soojusmajanduse arengukava kinnitamine

  Alu aleviku soojusmajanduse arengukava aastateks 2016–2026 kinnitatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teataja avaldamist.

Tarmo Lukk
Volikogu esimees

Lisa Alu aleviku soojusmajanduse arengukava 2016-2026 (arengukavaga saab tutvuda Rapla valla kodulehel)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json