Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise rahaliste vahendite kasutamise kord

Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise rahaliste vahendite kasutamise kord - sisukord
Väljaandja:Vinni Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.05.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:16.09.2018
Avaldamismärge:RT IV, 05.05.2017, 23

Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise rahaliste vahendite kasutamise kord

Vastu võetud 27.04.2017 nr 6

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 156 lg 3² ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev määrus reguleerib riigi eelarvest rahastatava raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise rahaliste vahendite kasutamise Vinni vallas.

  (2) Rahalised vahendid on mõeldud raske ja sügava puudega lastele neile näidustatud teenuste osutamiseks kuni selle kalendriaasta lõpuni, kui laps saab 18-aastaseks.

§ 2.   Rahaliste vahendite kasutamine

  (1) Riigi poolt rahastatava raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse rahalisi vahendeid kasutatakse raske või sügava puudega lastele ja nende peredele sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendamiseks, sealhulgas:
  1) lapsehoiuteenuseks;
  2) isikliku abistaja või tugiisikuteenuseks;
  3) transporditeenuseks haridus-, ravi- või rehabilitatsiooniasutusse;
  4) perede nõustamisteenuseks (võlanõustamine, psühholoogiline nõustamine jne), teraapiateks ja teenuste korraldamiseks;
  5) varjupaigateenuse/tugikodu või turvatoateenuse eest tasumiseks;
  6) rehabilitatsiooniplaani tegevuskavas ette nähtud teenuste, sh abivahendite võimaldamiseks;
  7) osutatavate sotsiaalteenuste arendamiseks;
  8) intervallhoolduseks;
  9) sotsiaalteenuste osutajate koolitusteks ja transpordikuludeks, sh lapsehoidjatele;
  10) eluruumide kohandamiseks;
  11) muudeks teenusteks, mis parandavad raske või sügava puudega lapse arengut ja pere toimetulekut.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teenused on abivajavatele raske või sügava puudega lastele ja nende peredele tasuta.

§ 3.   Rahaliste vahendite kasutamise korraldamine

  (1) Paragrahvis 2 nimetatud teenuste osutamise aluseks on pere või lapse juhtumiplaan. Juhtumiplaani koostamise algatab puudega lapse vanem või vallavalitsuse haridus-ja lastekaitsenõunik.

  (2) Teenuse määramise või põhjendatud juhtudel mittemääramise vormistab vallavalitsuse haridus-ja lastekaitsenõunik haldusaktiga.

  (3) Riigi poolt rahastatava raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse rahaliste vahendite kasutamist korraldab vallavalitsuse haridus-ja lastekaitsenõunik.

§ 4.   Määruse rakendamine

  (1) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 01.01.2017.

  (2) Kehtetuks tunnistatakse Vinni Vallavolikogu 25.02.2016 määrus nr 8 „Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise tingimused ja kord“.

Meelis Maine
Esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json