Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Kuusalu valla 2018. aasta I lisaeelarve kinnitamine

Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 05.05.2018, 54

Kuusalu valla 2018. aasta I lisaeelarve kinnitamine

Vastu võetud 02.05.2018 nr 8
, rakendatakse tagasiulatuvalt 01.04.2018

Määrus kehtestatakse Kuusalu Vallavolikogu 27.02.2013 määruse nr 4 „ Kuusalu valla eelarve koostamise, menetlemise ja täitmise kord” § 5 ja Kuusalu Vallavolikogu 28.02.2018 määruse nr 4 „Kuusalu valla 2018. aasta eelarve kinnitamine” alusel ning tulenevalt eelarve- ja arengukomisjoni ja Kuusalu Vallavalitsuse ettepanekutest.

§ 1.   Kuusalu valla 2018. aasta I lisaeelarve

  Kinnitada Kuusalu valla 2018. aasta I lisaeelarve
põhitegevuse tulud 751 829,83 eurot,
põhitegevuse kulud – 816 034,83 eurot,
investeerimistegevus – 745 947 eurot,
finantseerimistegevus 694 200 eurot
ja likviidsete varade muutus -115 952 eurot
vastavalt lisale.

§ 2.   Volituste andmine vallavalitsusele

  Kuusalu Vallavalitsusel võtta vastu ühe kuu jooksul pärast eelarve avalikustamist 2018. aasta I lisaeelarve põhitegevuse kulude jaotus neljakohaliste kululiikide lõikes.

§ 3.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 01.04.2018.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kalmer Märtson
volikogu esimees

Lisa Kuusalu valla 2018. aasta I lisaeelarve

/otsingu_soovitused.json