Teksti suurus:

Tori Vallavolikogu 24.05.2018 määruse nr 28 „Karl Rammi nimelise Sindi Muusikakooli õppemaksu määra kehtestamine“ muutmine

Väljaandja:Tori Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.05.2020
Avaldamismärge:RT IV, 05.05.2020, 10

Tori Vallavolikogu 24.05.2018 määruse nr 28 „Karl Rammi nimelise Sindi Muusikakooli õppemaksu määra kehtestamine“ muutmine

Vastu võetud 30.04.2020 nr 109

Määrus kehtestatakse huvikooli seaduse § 21 lõike 3, Karl Rammi nimelise Sindi Muusikakooli põhimääruse § 25 lõike 3 punkti 10 ning § 38 lõike 3 alusel.

§ 1.   Tori Vallavolikogu 24.05.2018 määrust nr 28 „Karl Rammi nimelise Sindi Muusikakooli õppemaksu määra kehtestamine“ muudetakse järgmiselt:

  (1) § 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „Määrusega kehtestatakse Tori vallas asuva Karl Rammi nimelise Sindi Muusikakooli lapsevanema või õppes osaleva täiskasvanu poolt kaetava osa (edaspidi osalustasu) määr ja selle tasumise kord.“

  (2) § 3 täiendatakse ja lisatakse lõige 5 järgmises sõnastuses: „(5) Tori vallavalitsusel on põhjendatud juhtudel õigus vabastada lapsevanem või õppes osalev täiskasvanu muusikakooli direktori ettepanekul osalustasust.“

§ 2.   Käesoleva määruse § 1 lõikes 2 nimetatud muudatust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. aprillist 2020.

§ 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Enn Kuslap
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json