HaridusHuviharidus

Teksti suurus:

Karl Rammi nimelise Sindi Muusikakooli õppemaksu määra kehtestamine

Väljaandja:Tori Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.05.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.05.2020, 12

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Karl Rammi nimelise Sindi Muusikakooli õppemaksu määra kehtestamine

Vastu võetud 24.05.2018 nr 28
RT IV, 08.06.2018, 26
jõustumine 01.09.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.04.2020RT IV, 05.05.2020, 1008.05.2020, rakendatakse osaliselt alates 1.04.2020

Määrus kehtestatakse huvikooli seaduse § 21 lõike 3, Karl Rammi nimelise Sindi Muusikakooli põhimääruse § 25 lõike 3 punkti 10 ja § 38 lõike 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Määrusega kehtestatakse Tori vallas asuva Karl Rammi nimelise Sindi Muusikakooli lapsevanema või õppes osaleva täiskasvanu poolt kaetava osa (edaspidi osalustasu) määr ja selle tasumise kord.
[RT IV, 05.05.2020, 10 - jõust. 08.05.2020]

§ 2.   Osalustasu määrad

  (1) Osalustasu määraks tava-, süva- ja vabaõppe osakonnas ühes kuus on 7% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast.

  (2) Tava-, süva- ja vabaõppe osalustasu makstakse õppeperioodil septembrist maini ehk 9 kuud õppeaastas.

  (3) Lapsevanema osalustasu määraks ettevalmistusklassis ühes kuus on 7% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast.

  (4) Ettevalmistusklassi osalustasu makstakse õppeperioodil oktoobrist aprillini ehk 7 kuud õppeaastas.

  (5) Täiskasvanuõppe osalustasu ühe tunni määraks on 3% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast. Täiskasvanuõppe osalustasu arvestatakse ja makstakse tunnipõhiliselt.

§ 3.   Osalustasu maksmise kord ja osalustasust osaline vabastamine

  (1) Osalustasu määr tasutakse Tori Vallavalitsuse finantsosakonna poolt koostatud ja väljastatud arve alusel jooksva kuu 25.-ndaks kuupäevaks arvel näidatud pangakontole.

  (2) Ühest perest pärit Tori valla Karl Rammi nimelises Sindi Muusikakoolis õppiva pere teise lapse eest tasub vanem kuus 50% osalustasu määrast.

  (3) Ühest perest pärit Tori valla Karl Rammi nimelises Sindi Muusikakoolis õppiva pere kolmanda ja järgmiste laste eest vanem osalustasu ei maksa.

  (4) Käesoleva paragrahvi punktides 2 ja 3 sätestatud soodustuse saamise tingimuseks on vähemalt ühe lapsevanema ja laste elukoht rahvastikuregistri andmetel Tori vallas.

  (5) Tori vallavalitsusel on põhjendatud juhtudel õigus vabastada lapsevanem või õppes osalev täiskasvanu muusikakooli direktori ettepanekul osalustasust.
[RT IV, 05.05.2020, 10 - jõust. 08.05.2020, rakendatakse alates 1.04.2020]

§ 4.   Rakendussäte

  Määrus jõustub 1. septembril 2018.

/otsingu_soovitused.json