HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Valga valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine

Valga valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Valga Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.05.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:16.05.2021
Avaldamismärge:RT IV, 05.05.2020, 13

Valga valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine

Vastu võetud 13.12.2019 nr 96
RT IV, 27.12.2019, 19
jõustumine 01.01.2020

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.04.2020RT IV, 05.05.2020, 908.05.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37, koolieelse lasteasutuse seaduse § 10 lg 1, § 27 lg 1 p 2, lg 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse Valga Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatavate koolieelsete lasteasutuste (edaspidi lasteaed) rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määr lapse kohta ja selle tasumise kord.

  (2) Vanema poolt kaetavat osa kasutatakse lasteaia õppevahendite ja kohatasu kulude osaliseks katmiseks.

§ 2.   Osalustasu suurus

  (1) Osalustasu ühe lapse kohta Õru Lasteaed-Algkoolis, Lüllemäe Põhikooli lasteaias, Hargla Kooli lasteaias, Tsirguliina lasteaias „Õnnelind“ on 10 eurot kuus, millest 6 eurot on kohatasu ja 4 eurot õppevahendite osaliseks kulude katteks.

  (2) Osalustasu ühe lapse kohta Valga lasteaedades Walko, Buratino, Kaseke ja Pääsuke on 17 eurot kuus, millest 11 eurot on kohatasu ja 6 eurot õppevahendite osaliseks kulude katteks.

§ 3.   Vanema poolt kaetava osa tasumine

  (1) Osalustasu maksmise kohustus algab lapse lasteasutuse nimekirja arvamise kuust ja lõpeb lapse lasteasutuse nimekirjast väljaarvamise kuuga.

  (2) Osalustasu maksmise periood on kaksteist kuud aastas.

  (3) Vanemal on õigustaotleda suvekuudeks (juuni, juuli, august) kohatasu vabastust, juhul kui tema laps kolmel järjestikusel kuul lasteaia kohta ei kasuta. Avaldus selle kohta tuleb esitada lasteaia direktorile 15. maiks.

  (31) Osalustasu maksmise kohustust ei rakendata ajavahemiku 16.03.2020 kuni 31.08.2020 eest.
[RT IV, 05.05.2020, 9 - jõust. 08.05.2020]

  (4) Osalustasu makstakse igakuiselt vallavalitsuse poolt koostatud arve alusel selles märgitud tähtjaks.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2020.

/otsingu_soovitused.json