EttevõtlusArengukava

EttevõtlusTurism

Teksti suurus:

Kihnu valla turismiarengukava 2020-2025 vastuvõtmine

Kihnu valla turismiarengukava 2020-2025 vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Kihnu Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:08.05.2020
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.01.2021
  Avaldamismärge:RT IV, 05.05.2020, 14

  Kihnu valla turismiarengukava 2020-2025 vastuvõtmine

  Vastu võetud 30.04.2020 nr 6

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 lõike 3 punkti 2 alusel

  § 1.   Kinnitada Kihnu valla turismiarengukava 2020-2025 vastavalt lisale 1.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

  Paal Põlluste
  Volikogu esimees

  Lisa Turismiarengukava

  /otsingu_soovitused.json