Teksti suurus:

Sillamäe Linnavolikogu määruste muutmine

Väljaandja:Sillamäe Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.05.2021
Avaldamismärge:RT IV, 05.05.2021, 16

Sillamäe Linnavolikogu määruste muutmine

Vastu võetud 29.04.2021 nr 78

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 37 ja „Koolieelse lasteasutuse seaduse“ § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Muuta Sillamäe Linnavolikogu 30. märtsi 2021. a määruse nr 76 „Lapsevanema osalustasu soodustuse andmine“ (RT IV, 06.04.2021, 27) § 1 ja kehtestada see järgmises sõnastuses:
§ 1. Kohaldada Sillamäe linna koolieelsetes lasteasutustes lapsevanema või lapse seadusliku esindaja poolt kaetava osa määra (osalustasu) vabastust perioodil 11. märtsist 2021. a kuni 25. aprillini 2021. a proportsionaalselt lapse lasteaiast puudumise päevade arvule.“.

§ 2.   Täiendada Sillamäe Linnavolikogu 17. detsembri 2015. a määrust nr 46 „Lapsevanema poolt kaetava osa määra kehtestamine Sillamäe linna koolieelsetes lasteasutustes“ (RT IV, 29.12.2020, 30) § 4 lõikega 6 järgmises sõnastuses:
„(6) Nakkushaiguste epideemilise leviku piiramisega seonduvate piirangute tagamiseks asjaomase haldusorgani avaldatud soovituste kohaldamisel rakendab lasteaia direktor lasteaias vanema osalustasu vabastust proportsionaalselt lapse lasteaiast puudumise päevade arvule, kui vanem haldusorgani soovitusest lähtuvalt soovituslikul piiranguperioodil lasteaiateenust ei kasuta.“.

Jelena Koršunova
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json