Teksti suurus:

Kiili Vallavolikogu 19.06.2014 määruse nr 5 "Kiili valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri" muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Kiili Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.05.2022
Avaldamismärge:RT IV, 05.05.2022, 3

Kiili Vallavolikogu 19.06.2014 määruse nr 5 "Kiili valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri" muutmine

Vastu võetud 21.04.2022 nr 4

Määrus kehtestatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 8 lõike 4 ja § 11 lõike 6 alusel ning kooskõlas kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõikega 1.

§ 1.   Kiili Vallavolikogu 19.06.2014 määruse nr 5 "Kiili valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri" muutmine

  (1) Paragrahvi 17 lõikes 1 eemaldatakse sõna "kastmiseks" ja sõnastatakse järgmiselt:
"(1) Vee-ettevõtja võib lubada tähtajalist veekasutust või reovee ning sademetevee kanaliseerimist ajutisteks tarvidusteks (ehituseks, tänavakaubanduseks) tähtajalise teenuslepingu alusel".

  (2) Paragrahvi 25 lõiget 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(5) Kliendil on õigus taotleda vee-ettevõtjalt vee kasutamise tagasiarvestuse võimaldamist kui kliendil on olemas ajutise veekasutuse mõõtmiseks paigaldatud ning vee-ettevõtja poolt aktsepteeritud veearvesti".

  (3) Paragrahvi § 25 lõige 6 tunnistatakase kehtetuks.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Merje Einmann
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json