ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna kehtestamine

Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Kambja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.06.2012, 28

Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna kehtestamine

Vastu võetud 28.01.2010 nr 6
jõustumine 01.05.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.09.201001.01.2011

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 37 ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 14 lõike 2 alusel, arvestades ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni omaniku AS Emajõe Veevärk ning vee-ettevõtja OÜ Cambi taotlust.

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad Kambja aleviku, Vana-Kuuste ja Rebase ühisveevärgi- ja kanalisatsioonipiirkonnas.

§ 2.  Teenuse hind

 (1) Veevarustuse hind on 0,89 eurot/m3 ilma käibemaksuta.
(Muudetud Kambja Vallavolikogu 23.09.2010 määrusega nr 8 – jõust. 01.01.2011)

 (2) Reovee ärajuhtimise hind on 1,09 eurot/m3 ilma käibemaksuta.
(Muudetud Kambja Vallavolikogu 23.09.2010 määrusega nr 8 – jõust. 01.01.2011)

§ 3.  Rakendussätted

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

 (2) Käesoleva määrusega kehtestatud hinnad kehtivad 1. maist 2010. a.

/otsingu_soovitused.json