HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Kõo lasteaeda „Tähekild” vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Kõo Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.04.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2019
Avaldamismärge:RT IV, 05.06.2012, 37

Kõo lasteaeda „Tähekild” vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

Vastu võetud 28.04.2010 nr 4
jõustumine 01.05.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.04.201129.04.2011

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lg 4 alusel.

§ 1.   Lasteaaeda vastuvõtmine

  (1) Lasteaeda võetakse lapsi, kes on saanud poolteise aastaseks ja kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Kõo vald. [25.04.2011 nr 4 - jõust. 29.04.2011]

  (2) Laps võetakse lasteaeda vanema või eestkostja avalduse alusel.
  1) Lapsevanemate poolt esitatud avaldused registreeritakse lasteaia juhataja poolt laekumise järjekorras

  (3) Lasteaia kohtade vähesuse korral on lasteaia juhatajal koos hoolekoguga õigus eelistada koha saamisel töölkäivate vanemate lapsi

  (4) Väljaspool teeninduspiirkonda elavate laste vastuvõtt toimub vabade kohtade olemasolul, arvestades ajaliselt varem esitatud avaldusi

  (5) Kui ajutiselt on vajadus lasteasutuse koha järele suurem kui lasteasutuse kohtade arv, loob vallavalitsus soovijatele võimaluse saada osaajaline koht, kus laps viibib hommikul lasteaia avamisest kuni lõunauinakuni.
[25.04.2011 nr 4 - jõust. 29.04.2011]

§ 2.   Lasteaia rühmade moodustamine

  (1) Lasteaia rühmad moodustab juhataja

  (2) Rühmad moodustatakse lähtuvalt esitatud avaldustest, arvestades rühma normkohtade arvu.

  (3) Juhataja kinnitab rühmade nimekirjad oma käskkirjaga 15. septembri seisuga

§ 3.   Lapse väljaarvamine lasteaia nimekirjast

  Laps arvatakse nimekirjast välja
  1) lapsevanema kirjaliku avalduse põhjal
  2) arst on teinud selleks ettekirjutuse
  3) kui laps lõpetab lasteaia koolimineku tõttu
  4) kui lapsevanem ei tasu üle 2 kuu lasteaia osalustasu ning toiduraha ja lapsevanem pole teavitanud lasteaia juhatajat makseraskuste tekkimisest
  5) kui laps on puudunud rohkem kui üks kuu ja lapsevanem pole teavitanud lasteaia juhatajat puudumise põhjustest

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01.05.2010.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json