Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Martna valla arengukava vastuvõtmine aastateks 2012–2022

Martna valla arengukava vastuvõtmine aastateks 2012–2022 - sisukord
  Väljaandja:Martna Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:26.12.2011
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
  Avaldamismärge:RT IV, 05.06.2014, 59

  Martna valla arengukava vastuvõtmine aastateks 2012–2022

  Vastu võetud 20.12.2011 nr 54

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse seaduse § 22 lg 1 p 7, § 37 lg 7 ja Martna valla põhimääruse p 23.1.7 ja p 68 alusel.

  § 1.  Võtta vastu Martna valla arengukava aastateks 2012–2022 (lisatud).

  § 2.  Tunnistada kehtetuks Martna Vallavolikogu 22.09.2004.a määrusega nr 31 kehtestatud ning määrustega 30.10.2008 nr 15 “Martna valla arengukava muutmine”, 15.12.2009 nr 5 “Martna valla arengukava muutmine” ja 05.10.2010 nr 8 “Martna valla arengukava läbivaatamine” muudetud Martna valla arengukava 2004–2014.

  § 3.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

  Hardi Rehkalt
  Vallavolikogu esimees

  Lisa 1 Martna valla arengukava 2012-2022