ElamumajandusEnergiamajandus

Teksti suurus:

Viimsi Valla energiamajanduse pikaajalise arengukava (2003 - 2017) kinnitamine

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.12.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 05.06.2014, 89

Viimsi Valla energiamajanduse pikaajalise arengukava (2003 - 2017) kinnitamine

Vastu võetud 09.12.2003 nr 41
jõustumine 12.12.2003

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7 ja § 37, Viimsi Vallavolikogu määrab:1. Kinnitada Viimsi valla energiamajanduse pikaajaline arengukava (2003 - 2017) vastavalt lisale.

2. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Vallavolikogu Kantseleis.

3. Määrus avaldada ajalehes “Viimsi Teataja” ja Viimsi valla elektroonilisel koduleheküljel.

Madis Saretok
Vallavolikogu esimees

Lisa "Viimsi Valla energiamajanduse pikaajaline arengukava (2003-2017)" saab tutvuda Viimsi valla kodulehel www.viimsivald.ee

/otsingu_soovitused.json