Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Harku, Keila, Kernu, Nissi, Padise, Saue valla ja Saue linna ühise jäätmekava (Lääne-Harjumaa jäätmekava) 2015–2020 vastuvõtmine

Harku, Keila, Kernu, Nissi, Padise, Saue valla ja Saue linna ühise jäätmekava (Lääne-Harjumaa jäätmekava) 2015–2020 vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.06.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 05.06.2015, 7

Harku, Keila, Kernu, Nissi, Padise, Saue valla ja Saue linna ühise jäätmekava (Lääne-Harjumaa jäätmekava) 2015–2020 vastuvõtmine

Vastu võetud 28.05.2015 nr 9

Määrus kehtestatakse "Jäätmeseaduse" § 42 lõike 1, § 59 lõigete 1 ja 2 ning "Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" § 22 lõike 1 punkti 364 alusel.

§ 1.  Jäätmekava vastuvõtmine

  Võtta vastu Harku, Keila, Kernu, Nissi, Padise, Saue valla ja Saue linna ühine jäätmekava (Lääne-Harjumaa jäätmekava) 2015–2020 vastavalt lisale.

§ 2.  Rakendussätted

 (1) Määrus jõustub, kui ühise jäätmekava on vastu võtnud kõigi koostööd tegevate kohaliku omavalitsuse üksuste volikogud.

 (2) Tunnistada alates käesoleva määruse jõustumisest kehtetuks Saue Vallavolikogu 24. novembri 2011. aasta määrus nr 12 "Saue valla jäätmekava vastuvõtmine".

Rein Riga
Vallavolikogu esimees

Lisa Harku, Keila, Kernu, Nissi, Padise ja Saue valla ja Saue linna ühine jäätmekava (Lääne-Harjumaa jäätmekava) 2015–2020